Tłumaczenia techniczne,
Tłumaczenia techniczne

Specjalizujemy się w tłumaczeniach technicznych, nasi tłumacze wykonali tysiące stron tłumaczeń dokumentacji technicznych, instrukcji montażu, obsługi maszyn i linii technologicznych, uczestniczyli w szkoleniach nowych pracowników w zagranicznych lub polskich filiach firm produkcyjnych.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach technicznych i dlatego oferujemy usługę składu tekstu ze wszystkimi rysunkami, wykresami. Wiele przesyłanych przez Naszych Klientów dokumentacji to złożone pliki, MS Word, Word Perfect, Powerpoint jak również pliki wykonane w profesjonalnych programach Quark, czy PageMaker.
I wielu z nich życzy sobie otrzymać tłumaczenie w identycznym formacie, bez konieczności angażowania dodatkowych usługodawców.
Umożliwiamy im to poprzez dodatkowe usługi programistyczne i graficzne.

Dla naszych stałych zleceniodawców budujemy bazę terminologiczną w oparciu o oprogromowanie Trados i Multiterm.
Wszystkie dokumentacje mają zachowaną jednorodność terminologiczną nawet przy projektach wykonywanych przez zespół tłumaczy.

Wykonujemy tłumaczenia techniczne z poniższych działów i branż.

Wykonujemy tłumaczenia techniczne z poniższych działów i branż.

architektura
    chemia
    elektronika
    elektrotechnika
bhp
    geodezja
    geologia
    górnictwo
    informatyka
    inżynieria budowlana
    inżynieria materiałowa
    inżynieria produkcji
    inżynieria środowiska
    kartografia
    mechanika
    mechatronika

Działy przemysłu:

  Chemiczny
    przetwarzanie surowców organicznych
    przetwarzanie surowców nieorganicznych
  Elektromaszynowy
    produkcja maszyn
    przemysł metalowy
    przemysł elektrotechniczny
  Mineralny
    materiały budowlane
    przemysł szklarski
    ceramika
  Lekki
    przemysł włókienniczy
    przemysł odzieżowy
    przemysł skórzano - obuwniczy
  Przemysł spożywczy
    Młynarstwo, Przemysł mięsny, przemysł rybny, przemysł mleczarski, przemysł cukrowniczy i cukierniczy, przemysł olejarsko-tłuszczowy, przemysł tytoniowy, produkcja napojów alkoholowych
  Przemysł metalurgiczny
    hutnictwo żelaza i stali
    hutnictwo metali nieżelaznych
  Przemysł drzewno-papierniczy
    tartaki
    przetwórstwo drzewne
    przemysł zapałczany
    przemysł celulozowo - papierniczy
  Przemysł paliwowo - energetyczny
    kopalnie surowców energetycznych
    wytwarzanie i wstępna obróbka paliw
    produkcja energii elektrycznej

Potrzebują Państwo dodatkowych informacji? Prosimy o kontakt pod numerem 012 633 26 42