Tłumaczenia pisemne,
Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne to główna część naszej działalności. Wykonujemy tłumaczenia pisemne zwykłe oraz przysięgłe (funkcjonujące również jako uwierzytelnione lub poświadczone).

Dbamy o jakość wykonywanych tłumaczeń:

- dobierając doświadczonych w danej dziedzinie tłumaczy, często jeden tłumacz którego styl tłumaczenia najbardziej odpowiada zleceniodawcy wykonuje stale zlecenia danej firmie.
- sugerujemy żeby tłumaczenia na język obcy wykonywał native speaker danego języka,
- posługujemy się specjalistycznym oprogramowaniem CAT, które pozwala zachować jednolita terminologię nawet w tłumaczeniach dużych projektów i wykonywanych przez zespół kilku tłumaczy, tworzy bazę słownictwa specjalistycznego dla danej firmy lub branży.

Tłumaczymy teksty:

- techniczne
dokumentacje przetargowe, instrukcje obsługi, manuale, DTR, projekty, katalogi produktów, normy,
- informatyczne
oprogramowanie (lokalizacja) instrukcje użytkowania, oferty
- reklamowe
adaptacja tekstów reklamowych, tłumaczenia materiałów marketingowych
- handlowe
bieżącą korespondencję, oferty handlowe, specyfikacje produktów i usług
- prawne
umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy
- ekonomiczne
bilanse, audyty, raporty, biznesplany, kosztorysy

Mamy doświadczenie w realizacji dużych, kilkujęzycznych projektów, gdzie konieczne jest stworzenie i koordynacja zespołu tłumaczy oraz oraz wykonanie prac programistycznych oraz graficznych.

Zapewniamy całkowitą poufność. Wszystkie materiały są w naszej firmie rutynowo traktowane jako poufne. W przypadku dokumentów tajnych lub mających znaczenie dla Klienta podpisujemy klauzulę poufności dotyczącą określonych materiałów.

Wykonujemy bezpłatne tłumaczenia próbne ponieważ jesteśmy przekonaniu o wysokiej jakości naszych usług. Mogą przesłac Państwo do nas jedną strone tekstu, wykonamy tłumaczenie i przeslemy Państwu jedną bądź kilka wersji.