Tłumaczenia medyczne,
Tłumaczenia medyczne

Oferujemy tłumaczenie następujących materiałów z języka niemieckiego na język polski i z polskiego na niemiecki:

* instrukcje urządzeń i aparatury medycznej
* wyników badań
* publikacje medyczne
* materiały promocyjne
* prezentacje
* broszury
* katalogi marketingowe
* umowy
* opisy przypadków klinicznych
* specyfikacje produktu