Dla tłumaczy,
Dla tłumaczy

Dane teleadresowe:
Imię*:
Nazwisko*:
Rok urodzenia:
Adres:
Kod:
Miasto:
Kraj:
Telefon:
Fax:
Telefon komórkowy:
E-mail*:
Języki:
Język ojczysty:
Język źródłowy:
Język docelowy:
Przysięgłe:
Symultaniczne:
Ustne:
Pisemne:
Doświadczenie w latach:
Wydajność dziennie:
Dziedziny i referencje:
Sposób rozliczeń:
Oprogramowanie
wspomagające
tłumaczenia:
Oprogramowanie biurowe
i do obróbki tekstu:
* - pola obowiązkowe

Dla tłumaczy