Cennik,
Cennik
Cennik

Tłumaczenie pisemne na język polski:
Standard
zwykłe* od 20 PLN
przysięgłe** od 30 PLN

Tłumaczenie pisemne z języka polskiego:
Standard
zwykłe* od 30 PLN
przysięgłe** od 30 PLN


Do tłumaczenia w trybie pilnym i super pilnym doliczamy odpowiednio
50% i 100% ceny wyjściowej.

Tryb pilny: od 6 do 10 stron dziennie.

Tryb super pilny: od 10-15 stron dziennie.

Ceny tłumaczeń specjalistycznych ustalane są indywidualnie.

* Cena netto z 1 stronę tekstu (1500 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu)
** Cena netto za 1 stronę tekstu (1125 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu)
*** Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć 23% VAT. Ostateczne ceny podajemy po otrzymaniu do wglądu dokumentów.

Cennik